Del på:

Loading

Drift


DRIFTSPRINCIP OG VEJLEDENDE EGENSKABER


Vedrører apparater konstrueret til produktion af varm luft gennem den automatiske forbrænding af træpiller.

Alle driftsfaserne styres af et elektronisk kort, der er udstyret med speciel software, med henblik på at opnå anden effektivitet og lave emissioner med hensyn til maksimal sikkerhed.

Den varme luft, der produceres, føres ind i anlægget ved hjælp af specielle gitre, der er placeret på forsiden, og kan, når det kræves, kanaliseres gennem rør ind i de tilstødende lokaler.

De primære driftsfaser kan styres via fjernbetjening.
Det er også muligt at tilslutte en enhed til fjerntænding.


VEJLEDENDE DRIFTSSKEMA

For specifikke skemaer for af enkelte modeller henvises der til databladet, som ledsager produktet.

fcp_t1_01.jpg
1 = pille beholder med påfyldning via en egnet skuffe (15)

2 = fødesnegl til transport af pillerne fra beholderen til en anden fødesnegl

3 = gearmotor, der styrer den første fødesnegls drift

4 = anden fødesnegl, der transporterer pillerne fra den første fødesnegl til brændekammeret

5 = gearmotor, der styrer den anden fødesnegls drift

6 = smeltedigel, hvor forbrændingen af pillerne finder sted

7 = elektrisk modstand til udløsningen af forbrændingen af pillerne

8 = centrifugal ventilator til udsugning af røg

9 = røgudgangens munding for tilslutning til skorstenen

10 = ventilator til fordeling af den producerede varme luft

11 = frontgitter til udledning af den varme luft i installationsmiljøet

12 = to mundinger til udledning af varm luft til eventuel kanalisering ind i de tilstødende lokaler

13 = munding til det udvendige luftudtag, der er nødvendigt for forbrændingen

14 = synoptisk panel til styring og visning af alle driftsfaserne.