Podziel się na:

Loading

Technologia


ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHY


Są to urządzenia zaprojektowane do wytwarzania gorącej wody  poprzez automatyczne spalanie peletu drzewnego.

Wszystkie fazy działania są sterowane przez kartę elektroniczną wyposażoną w specjalne oprogramowanie, w celu uzyskania wysokiej sprawności i niskich poziomów emisji w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.

Wytworzona gorąca woda jest przesyłana do kaloryferów (wysoka temperatura) lub paneli ogrzewania podłogowego (niska temperatura) w całym domu.

Kominki wodne mogą być łączone w instalacjach złożonych, z  panelami słonecznymi, gazowymi kotłami naściennymi, buforami itp. w celu stworzenia instalacji grzewczej najnowszej generacji.

Przy zastosowaniu specjalnych zestawów instalacyjnych mogą wytwarzać również ciepłą wodę użytkową do wykorzystania w łazienkach i kuchni, która może być również gromadzona w specjalnych  bojlerach, tak aby była zawsze dostępna w żądanej temperaturze.

Kominki wodne na pelet mogą być włączane do istniejącej instalacji grzewczej zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym.

Dostępne są różne rodzaje zestawów ułatwiających różne rozwiązania instalacyjne.
PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu.
tcp_t1_01.jpg
1 = zasobnik na pelet z szuflada załadunkową (16)

2 = ślimak transportujący pelet z zasobnika do paleniska

3 = motoreduktor sterujący działaniem ślimaka

4 = palenisko gdzie odbywa się spalanie peletu

5 = elektryczna zapalarka do rozpalania peletu

6 = wentylator odśrodkowy do ekstrakcji dymów

7 = wentylator do rozpraszania wytworzonego gorącego powietrza

8 = króciec odprowadzający spaliny do podłączenia do przewodu spalinowego

9 = przednia kratka do oddawania gorącego powietrza do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kominek

10 = króciec do poboru powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz

11 = panel dotykowy do sterowania i wyświetlania wszystkich faz działania

12 = podwójne drzwiczki, z szybą ceramiczną odporną na szok termiczny 800°c.

13 = przestrzeń otaczająca palenisko zawierająca wodę

14 = blokada paleniska otwieranego uchylnie celem uzyskania dostępu do urządzeń znajdujących się za nim (w celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji)

15 = wbudowany zestaw hydrauliczny dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz ułatwienia operacji instalacyjnych